previous pauseresume next

ششمین جلسه امورایثارگران سال ۱۳۹۶

ششمینجلسه کمیته ایثارگران در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۹ با حضور

 اعضا کمیته های  مشورتی،رفاهی و ورزشی تشکیل گردید.

گرامیداشت سالگرد آزادسازی خرمشهر

مراسم گرامیداشت سالگرد آزادسازی خرمشهر روز مقاومت

ایثار وپیروزی با حضور و سخنان سردار پاسدار ابوشهاب 

فرمانده اسبق لشگر۱۴ امام حسین (ع) در دانشگاه برگزارشد.

پنجمین جلسه امور ایثارگران سال ۱۳۹۶

پنجمینجلسه کمیته ایثارگران در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱با حضور

 اعضا کمیته های  مشورتی،رفاهی و ورزشی تشکیل گردید.

چهارمین جلسه کمیته مشورتی ایثارگران سال ۱۳۹۶

چهارمینجلسه کمیته ایثارگران در تاریخ۱۳۹۶/۲/۲۶با حضور

 اعضا کمیته های  مشورتی،رفاهی و ورزشی تشکیل گردید.

دیدار از خانواده شهید مرتضی رضایی

ایثارگران و بسیجیان دانشگاه علوم پزشکی درتاریخ

۱۳۹۶/۲/۲۰ازخانواده شهیدمرتضی رضایی برزانیدیدارنمودند.

دراین دیدار خاطرات وخصوصیات اخلاقی شهید توسط  خواهر 

وداماد خانواده وهمچنین پسرخواهرشهید که ایشان جانباز۶۵%هستندبیان شد.

و سپس لوح سپاس رئیس دانشگاه ازخانواده شهیدتقدیم

  همسر گرامی شهید گردید

سومین جلسه کمیته مشورتی ایثارگران سال ۱۳۹۶

سومینجلسه کمیته ایثارگران در تاریخ۱۳۹۶/۲/۱۳با حضور

 اعضا کمیته های  مشورتی،رفاهی و ورزشی تشکیل گردید.

دومین کمیته مشورتی ایثارگران سال ۱۳۹۶

دومینجلسه کمیته ایثارگران در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۳با حضور

 اعضا کمیته های  مشورتی،رفاهی و ورزشی تشکیل گردید.

دیدار از خانواده شهید حسن رحمانی مطلق

ایثارگران و بسیجیان دانشگاه علوم پزشکی درتاریخ

۱۳۹۶/۱/۲۹ازخانواده شهیدحسن رحمانی مطلقدیدارنمودند.

دراین دیدار خاطرات وخصوصیات اخلاقی شهید توسط  همسر 

وفرزندشهید بیان شد.و سپس لوح سپاس رئیس دانشگاه از

خانواده شهیدتقدیم  همسر گرامی شهید گردید

اولین جلسه کمیته مشورتی ایثارگران سال۱۳۹۶

اولینجلسه کمیته ایثارگران در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۳با حضور

 اعضا کمیته های  مشورتی،رفاهی و ورزشی تشکیل گردید.

شعارسال۱۳۹۶:اقتصاد مقاومتی ,تولید اشتغال

شعارسال۱۳۹۶:اقتصاد مقاومتی ,تولید اشتغال حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه اقتصاد مساله اولویت‌دار کشور است، گفتند: در سال ۹۵ با اینکه کشور درگیر مشکلات اقتصادی بود ولی ملت ایران خوش درخشید.

صفحه‌ها

اشتراک در ایثارگران RSS