previous pauseresume next

بیستمین کمیته مشورتی امورایثارگران

بیستمین جلسه کمیته ایثارگران در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ با حضور

 اعضا کمیته های  مشورتی،رفاهی و ورزشی تشکیل گردید.

دیدار از خانواده شهیدرحمت اله افشاری

 ایثارگران و بسیجیان دانشگاه علوم پزشکی درتاریخ

۱۳۹۵/۱۱/۶ازخانواده شهیدرحمت اله افشاری دیدارنمودند.

دراین دیدار خاطرات وخصوصیات اخلاقی شهید توسط  همسر 

شهید بیان شد.و سپس لوح سپاس رئیس دانشگاه از

خانواده شهیدتقدیم  همسر گرامی شهید گردید.

آتش نشانان

ایثارگران و بسیجیان دانشگاه علوم پزشکی 

 جهت قدردانی وسپاس از خدمات آتش نشانان 

وبه جهت همدلی وهمدردی نسبت به واقعه آتش سوزی

ساختمان پلاسکو و شهادت تعدادی از آتش نشانان ، 

در تاریخ۱۳۹۵/۱۱/۵ازپرسنل ستاد مرکزی وفرماندهی

عملیاتسازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری

اصفهان دیدار نمودند.

نوزدهمین جلسه امورایثارگران

نوزدهمین جلسه کمیته ایثارگران در تاریخ۱۳۹۵/۱۱/۵ با حضور اعضا کمیته های  مشورتی،رفاهی و ورزشی تشکیل گردید.

جلسه اعضای کمیته مشورتی ایثارگران دانشگاه با آقای وکیلی رئیس بنیاد شهید وامورایثارگران

اعضای کمیته مشورتی ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی در

تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵با آقای وکیلی رئیس بنیادشهید و

امورایثارگران جلسه برگزار کردند.

دراین جلسه مشکلات ایثارگران ومسائل مربوط به عدم اجرای 

قوانین جامع خدمات رسانی به ایثارگران مطرح وتبادل اطلاعات شد.

دیدار از خانواده شهید امیرقلی افلاکیان

جمعی از ایثارگران و بسیجیان دانشگاه علوم پزشکی در

تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ازخانواده شهید امیرقلی افلاکیان دیدارنمودند.

دراین دیدار خاطرات وخصوصیات اخلاقی شهید توسط  فرزند 

شهید بیان شد.و سپس لوح سپاس شهیدتقدیم  فرزند گرامی شهید گردید.

دیدار از خانواده شهید اصغر شعبانی

جمعی از ایثارگران و بسیجیان دانشگاه علوم پزشکی در

تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ازخانواده شهید اصغرشعبانی دیدارنمودند.

دراین دیدار خاطرات وخصوصیات اخلاقی شهید توسط مادر 

شهید بیان شد.و سپس لوح تقدیر و تمبر یاد بود شهید

 تقدیم مادر گرامی شهید گردید.

هجدهمین جلسه مشورتی امورایثارگران

هجدهمین جلسه کمیته ایثارگران در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ با حضور اعضا کمیته های

 مشورتی،رفاهی و ورزشی تشکیل گردید.

هفدهمین جلسه امورایثارگران

هفدهمین جلسه کمیته ایثارگران در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ با حضور اعضا کمیته های

 مشورتی،رفاهی و ورزشیتشکیل گردید.

دیدار از خانواده شهیدان اشکستانی وشهیدجعفریان محمدی

جمعی ازایثارگران وبسیجیان دانشگاه علوم پزشکی درتاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۴ از خانواده شهیدان اشکستانی و

شهیدجعفریان محمدی دیدارنمودند.دراین دیدار خاطرات و خصوصیات اخلاقی شهیدان توسط آقای اشکستانی 

(همکار گرامی) یادآوری شد.وسپس مراتب تقدیروتشکر آقای دکتر اصغری رئیس دانشگاه به خانواده محترم 

شهیدان ابلاغ گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در ایثارگران RSS