previous pauseresume next

دیدار از خانواده شهید حسین عطایی

ایثارگران و بسیجیان دانشگاه علوم پزشکی درتاریخ

۱۳۹۶/۹/۵ازخانواده شهیدحسین عطاییدیدارنمودند.

دراین دیدار خاطرات وخصوصیات اخلاقی شهید توسط همسر

وفرزندشهیدبیان شد.

و سپس لوح سپاس رئیس دانشگاه ازخانواده شهیدتقدیم

  همسرگرامی شهید گردید.

بیستمین جلسه کمیته مشورتی ایثارگران

بیستمینجلسه کمیته ایثارگران در تاریخ۱۳۹۶/۸/۳۰ با حضور

 اعضا کمیته های  مشورتی،رفاهی و ورزشی تشکیل گردید.

نوزدهمین جلسه کمیته مشورتی ایثارگران

نوزدهمینجلسه کمیته ایثارگران در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ با حضور

 اعضا کمیته های  مشورتی،رفاهی و ورزشی تشکیل گردید.

آدرس مراکز درمانی تحت پوشش بیمه دی

 

باسلام. جهت اطلاع از مراکز تحت پوشش بیمه دی 

که از اول مهر ماه سال ۱۳۹۶ بنیاد شهید وامورایثارگران

با این بیمه قرارداد بسته است به آدرس این بیمه مراجعه کنید.

من الله توفیق

http://hc.dayins.com/search

هجدهمین جلسه امورایثارگران

 

هجدهمینجلسه کمیته ایثارگران درتاریخ۱۳۹۶/۸/۹ و

باحضور اعضا کمیته های  مشورتی،رفاهی و

 ورزشی تشکیل گردید.

 

دیدار ایثارگران از خانواده شهید کمال پور

ایثارگران و بسیجیان دانشگاه علوم پزشکی درتاریخ

۱۳۹۶/۸/۷ازخانواده شهیدعباس کمال پوردیدارنمودند.

دراین دیدار خاطرات وخصوصیات اخلاقی شهید توسط  مادر

وخواهرشهیدبیان شد.

و سپس لوح سپاس رئیس دانشگاه ازخانواده شهیدتقدیم

  مادر گرامی شهید گردید

جلسه کمیته مشورتی ایثارگران در شهرستان فریدن

 

جلسه کمیته مشورتی ایثارگران در تاریخ۱۳۹۶/۸/۲ در شبکه بهداشت ودرمان فریدن

با حضور مدیر محترم شبکه جناب آقای دکتر شیخی و جمعی از ایثارگران شهرستان های

فریدن.فریدونشهر.چادگان وبویین ومیاندشت برگزار گردید.در این جلسه ایثارگران

محترم مسائل و مشکلات پیش آمده را مطرح ومسئولین کمیته ایثارگران به پاسخ گویی

و رفع اشکال نمودند.

 

افتخارآفرینی در ورزش، رشته اتومبیلرانی

مسابقات رالی خانوادگی ۲۸مهرماه ۱۳۹۶ در شهرکرد برگزار شد.

بازهم موفقیت در رشته رالی اتومبیلرانی خانوادگی توسط همکارمان
به گزارش ایسنا – منطقه چهارمحال و بختیاری – قهرمان آماره رئیس هیئت اتومبیلرانی اظهار کرد: این مسابقه با حضور ۴۰ شرکت‌کننده از استان‌های چهارمحال و بختیاری و اصفهان...

هفدهمین کمیته مشورتی ایثارگران

هفدهمینجلسه کمیته ایثارگران با حضورمسئولین ستاد شاهددر

 تاریخ۱۳۹۶/۷/۲۲ وباحضور اعضا کمیته های  مشورتی،رفاهی و

 ورزشی تشکیل گردید.

شانزدهمین کمیته مشورتی ایثارگران

شانردهمینجلسه کمیته ایثارگران در تاریخ۱۳۹۶/۷/۱۸ با حضور

 اعضا کمیته های  مشورتی،رفاهی و ورزشی تشکیل گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در ایثارگران RSS