previous pauseresume next

پنجمین کمیته مشورتی ایثارگران

پنجمین جلسه کمیته ایثارگران در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۹

با حضوراعضای کمیته های مشورتی،رفاهی و ورزشی تشکیل گردید.

چهارمین جلسه کمیته مشورتی ایثارگران سال۱۳۹۷

چهارمین جلسه کمیته ایثارگران در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱۳

با حضوراعضای کمیته های مشورتی،رفاهی و ورزشی تشکیل گردید.

سومین کمیته مشورتی ایثارگران

سومین جلسه کمیته ایثارگران در تاریخ۱۳۹۷/۲/۳۰

با حضوراعضای کمیته های مشورتی،رفاهی و ورزشی تشکیل گردید.

دیدار از جانباز ۷۰درصد آقای غلامحسین حق شناس

درتاریخ ۱۳۹۷/۲/۵ چند تن از اعضای کمیته ایثارگران وبسیج

دانشگاه از جانباز ۷۰درصد آقای غلامحسین حق شناس دیدار نموده وازایشان

قدردانی  وسپس لوح سپاس خانم دکتر چنگیز تقدیم گردید.

 

جشن روز جانباز

جشن روز جانباز به مناسبت میلاد حضرت ابالفضل العباس(ع)

درتاریخ ۱۳۹۷/۲/۱با حضور جانبازان وهمکاران و با تشریف فرمایی

وسخنرانی خانم دکتر چنگیز وبرنامه های متنوع دیگر برگزار گردید.

دومین جلسه کمیته مشورتی ایثارگران

دومین جلسه کمیته ایثارگران در تاریخ۱۳۹۷/۱/۲۸

با حضوراعضای کمیته های مشورتی،رفاهی و ورزشی تشکیل گردید.

دیدار از جانباز۷۰درصد آقای غلامحسین آژده

در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ اعضای شورای ایثارگران از
آقای غلامحسین آژده جانباز ۷۰% جبهه های حق علیه باطل
دیدار نمودند.

اولین کمیته مشورتی ایثارگران

اولین جلسه کمیته ایثارگران در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱۹
با حضوراعضای کمیته های مشورتی،رفاهی و ورزشی تشکیل گردید.

چهارمین کنگره بزرگداشت شهدای وزارت بهداشت

چهارمین کنگره بزرگداشت شهدای وزارت بهداشت

پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ دردانشگاه علوم پزشکی همدان

با حضور خانواده شهدای دانشگاهها ، وزیر بهداشت ،

روسای دانشگاهها و مسولین ایثارگران برگزار گردید.

بیست وششمین جلسه کمیته مشورتی ایثارگران

 

بیست وپنجمین جلسه کمیته ایثارگران در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

با حضوراعضای کمیته های  مشورتی،رفاهی و ورزشی تشکیل گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در ایثارگران RSS